Giá vệ sinh tòa nhà

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được báo giá hợp lý nhất: 0919 222 138

BẢNG GIÁ CUNG CẤP TẠP VỤ THEO GIỜ

     Giờ/ngàyNgày/tuần 2 giờ/ngày 3 giờ/ngày 4 giờ/ngày

5 giờ/ngày

6 giờ/ngày

7giờ/ngày

8 giờ/ngày

 

GHI CHÚ

 

1

500.000

720.000

920.000

1.100.000

1.200.000

1.225.000

1.400.000

Theo tháng

50.000

48.000

46.000

44.000

40.000

35.000

35.000

Theo giờ

2

 

864.000

1.242.000

1.584.000

1.890.000

2.052.000

2.205.000

2.520.000

Theo tháng

48.000

46.000

44.000

42.000

38.000

35.000

35.000

Theo giờ

3

1.196.000

1.365.000

1.820.000

2.275.000

2.730.000

2.912.000

3.120.000

Theo tháng

46.000

35.000

35.000

35.000

35.000

32.000

30.000

Theo giờ

4

1.584.000

1.890.000

2.520.000

3.150.000

3.780.000

3.906.000

4.176.000

Theo tháng

44.000

35.000

35.000

35.000

35.000

31.000

29.000

Theo giờ

5

1.932.000

2.415.000

3.220.000

3.680.000

4.140.000

4.186.000

4.232.000

Theo tháng

42.000

35.000

35.000

32.000

30.000

26.000

23.000

Theo giờ

6

2.160.000

2.835.000

3.456.000

3.915.000

4.212.000

4.347.000

4.536.000

Theo tháng

40.000

35.000

30.000

29.000

26.000

23.000

21.000

Theo giờ

7

2.356.000

3,255.00

3.720.000

4.030.000

4.278.000

4.350.000

38.000

35.000

30.000

26.000

23.000

 

HỖ TRỢ ONLINE
THỐNG KÊ XEM WEB
  • 231892Tổng Cộng:
  • 17Tổng số khách xem hôm nay:
  • 50Tổng số khách xem hôm qua:
  • 263Tổng số khách xem tuần rồi:
  • 1278Tổng số khách xem tháng rồi:
  • 0Tổng số khách đang xem: